konTakt stAre
BiO pRAstaRe
ReLighT

FoTografi iN mODeli

TeReZijanske       

oD BogA PosLani

PoKlon SlikarJem

neVidnE bArve

nEVidne siVine

biZarNa LekARna
CeloVečerec

GodCi

kašMir

pRoTi SvetLobi
Sam svoJA LeČa HiPerBoličNi aKTi

sAMOzaVEst sErijsKo

sAMOzaVEst pAraLeLno
Selivke OdPrašeNjih 12

prOstOr zA PredAh

zA NkamR
       
Pomembno obvestilo in pravni poduk:
 
Namen te predstavitve je večplasten. Lahko bi nakladal, lahko bi pisal Lorem Ipsum, pa ne bom. Povedal bom naravnost. Prva plast od namena je povečanje mojega Ega. Priznam, torej mi je pol 
odpuščenega, zato s fotografiranjem nabijam le polovico le tEga. Ostalega pa na biciklu. Druga plast je skrita pod prvo, a mnogo debelejša, nekako tako kot podkožna maščoba pri dolgoletnem
prekomernem uživanju sladkarij. Posvečena je vsem fotografirankam in fotografirancem, ki sem jim subgloboko hvaležen, ker pred in po fotografiranju prenašajo mojo gobezdavost, med ustvarjanjem
pa mučno tišino. Klinc, sem pač moški in kot tak se lahko osredotočim le na eno stvar. In upam, da se med fotkanjem vsaj včasih koncentriram le na posnetek. Tretjič: mogoče se niti ne zavedam,
kakšna mera poguma, samozavesti in zapuanja je potrebna modelom, sploh puncam, da pozirajo goli v studiu, kaj šele v naravi! Globok poklon!
Petič: glasba je življenje in življenje je muzika, brez glasbe ni svetlobe in brez slednje ni fotografije!
Četrtič (ni plast): Izjavljam, da je bila med fotografiranjem poškodovana ena čebula, ki je kasneje tudi zgnila. Zločin je bil storjen pred uvedbo novega kazenskega zakonika, ki tako nasilje strogo sankcionira.
Izrekam se za nedolžnega!